Mená

Nairi- Z krajiny kaňonu, NAY-ree, arménsky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Anastazie- Anastazie, AH-nah-stah-zi-ye, česky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Bára- Cudzinka, cudzinka, BAH-rah, Češka na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Andela- Boží posol, AHN-dye-lah, česky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Alzbeta- Promise of God, AHL-zhbye-tah, Czech on BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Aneta- Milostivá, milosrdná, AH-neh-tah, Češka na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Barbora- Cudzinka, cudzinka, BAHR-bawr-ah, Češka na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Darcy- Od Arcy, DAHR-pozri, Francúz na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Hilbrand- meč používaný v bitkách., HIL-brahnt, germánsky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Levi- Connected, LEE-vie, hebrejsky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Nirupama- Neporovnateľný, nee-roo-PAH-mah, Ind na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Carlito – slobodný muž, kahr-LEE-to, portugalčina a španielčina na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Ashlyn- Lúka jaseňov, ASH-lin, anglicky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Linn- Like a twinflower, LIN, anglicky na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Niles- Prichádza z oblakov, NIELZ, gaelčina na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Kazumi- Krásny mier., KAH-zoo-mi, Japonec na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Roldan- Slávna zem., rohl-DAHN, španielčina na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Lakshmana- Označené šťastím, laksh-MAH-nah, Ind na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

mirembe- Žena mieru, mi-REHM-beh, Afričanka na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.

Alfonso- Ušľachtilý a pripravený, ahl-FON-so, Španiel na BellyBallot

Hľadáte ideálne meno pre svojho drobca? Vyhľadajte Belly Ballot a objavte popularitu, významy a pôvod tisícok mien z celého sveta.