Philomenos- Dobrý priateľ., fee-LAW-meh-nəs, Grék na BellyBallot

Philomenos
Pôvod/Použitie
grécky
Výslovnosť
poplatok-zákon-meh-nəs
Význam
Dobrý priateľ
Späť k Späť na mená 'P' späť Zobraziť do Náhodné meno Náhodný
Viac informácií o mene 'Philomenos'

Philomenos je odvodený zo starogréckych slov „philein“, čo znamená „milovať“, alebo „philos“, čo znamená „priateľ“ a „menos“, čo znamená „sila“.


Tiež sa píše ako...

PhilomenesNepoznáme žiadne známe osobnosti s týmto menom
buildAttribution([[null,'https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/images/mtad/x_blue.png' margin margin data-is-safeframe='true' sandbox='allow-forms allow-popups allow -popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation' tabindex='0' data-google-container-id='2' >